יצירת קשר

רבינא וייס הלוי אדריכלים

קרן היסוד 19ב
ירושלים 9418811
rwharch@zahav.net.il
02-6234471 טלפון
פקס 02-6244063

© 2018 / Fax 02-6244063 פקס / Tel 02-6234471 טלפון / rwharch@zahav.net.il / Ravina Weiss Halevy Architects  רבינא וייס הלוי אדריכלים​