תכנון אורבני

1/4
 שפת רחוב:
הנחיות לתכנון אלמנטים סביבתיים במרכז ירושלים

 

לקראת בנית הקו הראשון של הרכבת הקלה, שחלק חשוב ממנו עובר במרכז העיר, הוזמן ע"י עירית ירושלים, פרויקט מערכת הסעת המונים וחברת עדן קטלוג של כל פריטי ריהוט הרחוב במרכז העיר.  קטלוג זה משמש את העוסקים בתכנון במרכז העיר ואת מתכנני  הרכבת הקלה.  בקטלוג מרוכזים כל פריטי ריהוט הרחוב: סוגים שונים של ריצופים, ספסלים, גופי תאורה, מעקות ומחסומים, גינון ונטיעות וכן רכיבים שונים של מערכות התשתית במרכז העיר.
מערכת הנחיות זאת מבטאת את הנסיון המצטבר של המחלקות השונות בעיריה ושל המתכננים השונים ואת ראיית פרויקט הרכבת  הקלה כמנוף לשדרוג מרכז העיר.

1/3
שדרוג רחוב עמק רפאים


רחוב עמק רפאים הוא הרחוב הראשי של המושבה הגרמנית בירושלים. בחלקו הצפוני נשמר האופי הכפרי של השכונה  ובחלקו הדרומי פעילות מסחרית עירנית וריבוי של בתי קפה ומסעדות.  הרחוב משמש כציר תחבורה חשוב בדרום העיר.  זהו רחוב שהפעילות לאורכו אינטנסיבית וחורגת מהמימדים ה"שכונתיים" של דפנותיו ורוחבו. לאורך הרחוב מדרכות ברוחבים משתנים ועצים בוגרים גדולים מסוגים שונים .
אינטנסיביות השימוש הגבוהה של המשתמשים השונים חייבה הגדרה חדשה ומדויקת יותר של מרחבי הפעילות עבור הולכי רגל,  כלי רכב פרטיים, תחבורה ציבורית ורכב אספקה ופינוי. התכנון מבטא  את כוונת העיריה להחזיר את הרחוב להולכי הרגל. ולצורך זה הורחבו מדרכות והוגדר השימוש בהן להולכי רגל בלבד, תוך הקפדה על  שמירה על כל כללי  הנגישות לאנשים עם מוגבלויות.  
תכנון השיפוץ ברחוב כלל ריצוף מדרכות וצמתים, טיפול במעברי חציה, הסדרת תנועה והגבלת החניה, בחירת ריהוט רחוב (ספסלים, גופים ועמודי תאורה, מחסומים לרכב) ונטיעות חדשות.
הזרועות לגופי התאורה שעוצבו במיוחד לפרויקט זה וכן גופי התאורה נבחרו לשימוש בפרויקטים אחרים במרכז העיר.

1/4
פרויקט פיילוט:
רחוב תפארת ישראל


רחוב תפארת ישראל ברובע יהודי בעיר העתיקה בירושלים נבחר כפרויקט פיילוט לביצוע שידרוג המרחב הציבורי ברובע היהודי.
הפרויקט נבנה כך שבמקביל לעבודות הציבוריות תהיה גם מעורבות של בעלי בתי העסק בשיפור מראה הרחוב.
הטיפול בשטחים  הציבוריים כלל בחירת ריהוט רחוב (גופים ועמודי תאורה, ספסלים, פחי אשפה), טיפול בריצוף, בקמרונות ובמערכות התשתית.
עבור בתי העסק גובשה מערכת של הנחיות לשילוט מסחרי, לריהוט המוצב ברחוב ולויטרינות והכניסות.